کاشی و سرامیک از پر افتخارترین صنایع ایران عزیز که فراز و نشیب های بسیاری را در طول سال های اخیر به خود دیده است

بر آن شدیم تا در قالب یک طرح تحقیقاتی ، رویدادی را برنامه ریزی کنیم تا به آسیب شناسی این صنعت بزرگ و پر ظرفیت بپردازیم

و بیندیشیم که چه شده است که استان یزد که می توانست به عنوان قطب اصلی تولیدات کاشی و سرامیک در تمام جهان معرفی شود عمده رقابت خود را بر رقابت قیمتی و نه محصولی و عمده عرضه و فروش خود را به بازارهای ارزان منطقه ای و نه بازارهای تراز جهانی معطوف کرده است

 

 

ما به قول اخوان ثالث معتقدیم که :
((قصه می گوید که بی شک ، می توانست او اگر می خواست)) و شرط این خواستن در گام اول آگاهی است ، آگاهی از جایگاه خود و سپس شناخت مقصد و آنگاه حرکت به سوی مطلوب

که این حرکت صد البته با کمک ابزارهای موثر فن آوری که لازمه پیشروی در دنیای دیجیتال امروز و بخش جدایی ناپذیر فرداهای فرزندانمان است
ما در اجرای رسالت خویش مبنی بر قدرتمندسازی سازمان های ارزشمند از طریق آگاهی بخشی و تجهیز آنها به ابزارهای روز فن آوری عهده دار اجرای این رویداد بزرگ شده ایم

تا دست کم وام دار آیندگان و وارثان این سرزمین ارزشمند نبوده و به قدر توان و ظرفیت خود قدمی برداشته باشیم

بی شک همراهی شما مدیران کاشی و سرامیک در این مسیر قوت قلب ما در این راه و همنشینی و هم کلامی با شما نوید بخش اجرای هر چه بهتر این رسالت بزرگ خواهد بود

قصه بی شک راست می گوید :
می توانست او اگر می خواست

گفتگویی با مهندس شریف نایب رئیس انجمن کاشی کشور

گفتگویی با مهندس محمد خالقیه مدیرعامل بازرگانی کاشی سامان

گفتگویی با مهندس شیرازی مدیر عامل کارخانه خاطره یزد

گفتگویی با مهندس ویسی مدیرعامل بازرگانی کهکشان کبیر

گفتگویی با دکتر خالقیه مدیریت شرکت کاشی ستاره میبد

گفتگویی با مهندس صمدانی مدیرعامل شرکت کاشی یاقوت

فهرست